Krigsförbrytelser

Rysslands flygbombningar av östra Aleppo i Syrien kan utgöra brott mot krigets lagar, enligt Frankrikes president François Hollande. Därför menar han att de ansvariga borde ställas till svars för krigsbrott vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Men varken Ryssland eller Syrien är medlemmar av domstolen. Däri ligger problemet. 

Endast stater som har ratificerat Romstadgan faller under domstolens jurisdiktion, såvida de inte frivilligt skulle välja att acceptera dess rättskipning. Det verkar emellertid högst osannolikt att Ryssland eller Syrien skulle låta sina befälhavare & politiker löpa risken att dömas till fängelse för handlingar som deras regeringar anser vara legitima. 

Den enda möjligheten som återstår är att FN:s säkerhetsråd hänför misstänkta brott till domstolens åklagarkontor. Men Ryssland har som en av fem permanenta medlemmar veto i säkerhetsrådet. Allt detta vet Hollande. 

Förbrytare från mäktiga stater åtnjuter således i praktiken immunitet. Brottmålsdomstolen har hitintills enbart utrett & åtalat personer från förhållandevis maktlösa stater i Afrika. Med andra ord är det lätt att få intryck av att vita aldrig begår övergrepp i krig eller gör sig skyldiga till brott mot mänskligheten.

Anfallskrig är inte ens med i brottskatalogen. Tidigast 2017 kan makthavare riskera åtal för brott mot freden, det grövsta av alla internationella brott, förutsatt att tillräckligt många stater ratificerar tillägget om aggression. Sverige har, till skillnad från Finland, Palestina, Tyskland, Uruguay & ytterligare ett par dussin länder, inte ratificerat detta tillägg ännu. Däremot är vi en av domstolens över 120 medlemsstater

Vilka stater står då utanför Internationella brottmålsdomstolen? Nordkorea, Kina, Saudiarabien, Libyen, Irak & Qatar skrev aldrig under regelverket från första början. Andra skrev på men har sedan dess aldrig ratificerat regelverket, vilket i praktiken innebär att de inte har accepterat brottmålsdomstolens jurisdiktion. I denna kategori återfinns, utöver Ryssland & Syrien, länder som Kuwait, Iran & Zimbabwe. 

Andra skrev först under Romstadgan i syfte att bli medlemsstater för att senare ändra sig & dra sig undan sina förpliktelser. Här återfinner vi Sudan, Israel & USA. Alla tre skulle med största sannolikt ha fått skicka medborgare till Haag om de hade varit medlemsstater. I maj 2002, endast några veckor innan domstolen trädde i kraft, meddelade USA att de inte hade för avsikt att ansluta sig till regelverket. Mindre än ett år senare inledde George W Bushs administration invasionen av Irak. Abu Ghraib, vit fosfor, utarmat uran, belägringen av Falluja & klusterbomber. De hade goda anledningar att avböja medlemskap. Precis som Sudan & Israel. 

Sudans president Omar al-Bashir blev ändå föremål för domstolens uppmärksamhet tack vare FN:s säkerhetsråd. Ingen permanent medlem var beredd att skydda honom. Likväl är han fortfarande på fri fot

De ansvariga för invasionen av Irak har däremot inget att oroa sig för. USA:s veto skyddar dem. Ryssar & kineser åtnjuter samma krigsförbrytarprivilegium. Samma gäller för alla andra med mäktiga vänner på den internationella arenan. 

François Hollande efterfrågar en världsordning där förbrytare måste stå till svars för sina handlingar, tyvärr ser det inte ut så i dag. Internationell rätt har i stället blivit ett retoriskt slagträ mellan globala & regionala stormakter. Omsorg om offren verkar mer hycklad indignation när det passar staters intressen än en uppriktig vilja att upprätthålla en internationell ordning där lagen gäller lika för alla, inklusive befälhavare, politiker & statschefer från mäktiga nationer. Annars hade troligen al-Bashir, Bush, Blair, Putin, Assad med flera fått skaka galler sida vid sida. 

Några av Hollandes landsmän hade kanske fått göra dem sällskap, såvida inte det franska flygvapnet enbart fäller tårar över Mellanöstern.